Thursday, August 24, 2017

Bicol Poem: Kasal o Sakal?

Kasal sa simbahan dakol kauragan,
Magastos, mapagal harambugan sana man.
Damulag ipinabakal isinangra electric fan,
Sumpaan pagkamoot na mayong katapusan,

Hurungitan, turukaan may drama pang hiribian.Hambog na lintian!

Mga paslo bundat sa kabasugan,
Binurulsa si adobo pati kutsara kinastahan.
May tatsar pa bako daang masiram,
Pantomina ugmahon ta kinabitan sanggatos,
Gabos na mapapakinabangan pinatos.

Pinirit pinakasal dawa sipunon pa,
An tulak nagdadakula may deposito na,
Gastos ribo-ribo pagbukas kan regalo puro man lang baso,
Buraot na ninong nagsikwat pang embotido,

Nakaagi an tolong bulan mag-agom parehas na maniwang,
Pirming nagmumurudahan ta mayong pagkakan,
Dati kurugusan ngonyan tirilukan,
Magarbong kasalan ang ending suruwayan.

Kaya nene kung mapa-ilusyon sa laog kan harong,
Bako kun sain na madiklom!
Saka pilion dawa kabalangon ang importante may ipapalamon!
Igwa akong bisto rekomenda ko saimo,
Pangaran niya Kulas paradakop halas.

Credits to the original author.

Tuesday, February 10, 2015

Ano Ang Tunay Na Pag-Ibig?

Ang tunay na pag-ibig ay hindi lang batay sa itsura at matinding emosyon, kailangan ang matibay na pundasyon. Kailangan din ng panahon para makilala ang isang tao. Huwag kang magpadala sa bugso ng damdamin, alamin mo muna kung tunay siyang may takot kay Jehova. Ang panlabas na kaanyuan ay maaring magbulaan at wala itong kabuluhan. Ang mahalaga ay ang lihim na pagkatao ng puso, pero marami ang nadadaya ng nakikita nila. Ano ang gagawin para hindi madaya? 

Manalangin ka tapos kilalanin mo siyang mabuti, pero bantayan mo ang puso mo. Tingnan mo muna kung magiging mas mabuting tao kayo dahil sa isa't isa. 

Pero hindi lang ang kailangan at gusto mo ang mahalaga, isipin mo rin ang kailangan niya. Ang tunay na nagmamahal hindi lang tanggap ng tanggap, handa din siyang magbigay. Kung hindi, hindi pa siya dapat mag-asawa. Sabi ng Bibliya 'mahalin ang asawa' kaya mag-isip ka. Tunay ang pag-ibig kung maligaya ka pero kung lagi kang nasasaktan, may problema. Tandaan mo 'ang pagpapala ni Jehova ay hindi niya dinaragdagan ng kirot'. Pero baka maisip mo 'di ba normal lang na mag-away lalo na sa simula'? Sa pelikula lang yan, parang aso't pusa kumbaga tapos kapag nagkagustuhan na ayos na ang lahat. Ang totoo, mabuting pagkakaibigan dapat ang pundasyon ng mga mag-asawa para maging maligaya sila kahit may di-pagkakaunawaan. Para maging maligaya ka sa pag-aasawa, dapat na maligaya ka rin habang single ka. Ang kaligayahan natin ay nagmumula sa paglilingkod sa iba. Tandaan, mag-ingat nang hindi mapahamak.

NOTE: This is the summary of the Sunday drama for the 2012 Regional Convention "Guard Your Heart".

Sunday, December 7, 2014

Al Perderte Yo A Ti (Nang Ika'y Mawala Sa Akin)

Al Perderte Yo A Ti
(por Ernesto Cardenal)
Al perderte yo a ti,
Tu y yo hemos perdido:
Yo porque tu eras la que mas amaba,
Tu porque yo era lo que mas te amaba. 
Pero de nosotros dos,
Tu pierdes mas que yo.
Porque yo podre amar a otros como te amaba a ti,
Pero a ti nunca te amaran como te amaba yo.
Translation below:
Nang mawala ka sa akin,
Ikaw at ako'y nawalan:
Ako dahil ikaw ang minahal ko nang lubusan
At ikaw dahil ako ang sa iyo'y lubusang nagmahal. 
Ngunit sa dalawa,
Ay ikaw ang higit na nawalan:
Dahil pwede kong mahalin and iba tulad ng pagmamahal ko sa 'yo
Nguni't ika'y di na mamahalin tulad nang kung paano kita minahal.

Translated by: Salvador Malig Jr., one of the Spanish professors at Instituto Cervantes de Manila.

Thursday, September 11, 2014

Airplane: A Tribute to My Father

As the apple of the eye of the family, my father dreamed high, as high as the sky, for his youngest son. When I was small I can still clearly recall how he used to excitedly watch airplanes above, with eyes wide open, while plowing the field in our farm. "Look, an airplane!", he used to shout while I hurriedly run to see that magnificent object floating on clouds and flying seamlessly in the air.

Yes, Tatay wanted me to become a pilot. However, he also observed my weakness. While I was growing up, it became more evident that I have no 20/20 vision. I am myopic, nearsighted. It crushed my father's heart.

But he did not stop believing in me. He supported me with my endeavours all throughout. I consistently topped the class. I remember him carrying me as if I was a baby and talking to others with pride how proud he was of me. He used to compare me as a native chicken (coming from humble roots as poor farmers) who is competing with "texas" or fighting cocks with breed (children who are sons and daughters of rich and prominent families). I never recall recognition days with him on stage, it was always my mother who accompanied me in front of the audience to receive my award. Recently, I learned from a relative that during those days he was always there in the crowed, teary-eyed, while watching his son receive applause and commendation. My tears fell like rain.

He had heart attack. He died while I was young, too young to face the challenges in the world. I grew up longing for him, looking forward to see him again in Paradise, a hope that he instilled on my mind. Yes, he taught me about the truth, the most precious possession he ever had. It is the priceless treasure that I received from him, so priceless that it guided me to become a man with discipline, even without him to personally train me. The truth that he instilled in my mind when I was young is also the most treasured possession that I have which I will pass on to the future generation. I thank him for that. I will make sure that his memories will never be forgotten. 

He used to imitate people's way of speaking. Apparently, he's also linguist, a polyglot. A very disciplinarian man he was. Strict, firm but kind-hearted and soft in tears. He could have been a lawyer or a doctor unfortunately he only finished elementary school due to poverty. He spoke English fluently. Thanks to the good genes I inherited his intelligence. 

I travel a lot. By doing so, I am fulfilling my father's dream for me to become a pilot. I may not be in the cockpit to man the plane but I am still inside that big metal object that floats in the air. It warms my heart to reminisce the days when my father used to read books for me then afterwards sing me lullaby to sleep with hope to see him again in Paradise. 

Surely he will be surprised to see me how full grown young man I've become. Undeniably, we look the same physically. I look forward to tour the world  with Tatay in Paradise, when the world will no longer be divided by territorial boundaries, race, hatred and war, where I will no longer wear lenses. God is not unjust to forget my father's labor of love and the faith he has shown (Hebrews 6: 10). He will be resurrected, no doubt about it. I am looking forward positively. 

NOTE: My keyboard was soaking wet (partly exaggerated) with tears while typing this entry. I had to turn off the laptop and wipe it dry to avoid short circuit. 

Bicol Poem: Kasal o Sakal?

Kasal sa simbahan dakol kauragan, Magastos, mapagal harambugan sana man. Damulag ipinabakal isinangra electric fan, Sumpaan pagkamoot...