Tuesday, February 10, 2015

Ano Ang Tunay Na Pag-Ibig?

Ang tunay na pag-ibig ay hindi lang batay sa itsura at matinding emosyon, kailangan ang matibay na pundasyon. Kailangan din ng panahon para makilala ang isang tao. Huwag kang magpadala sa bugso ng damdamin, alamin mo muna kung tunay siyang may takot kay Jehova. Ang panlabas na kaanyuan ay maaring magbulaan at wala itong kabuluhan. Ang mahalaga ay ang lihim na pagkatao ng puso, pero marami ang nadadaya ng nakikita nila. Ano ang gagawin para hindi madaya? 

Manalangin ka tapos kilalanin mo siyang mabuti, pero bantayan mo ang puso mo. Tingnan mo muna kung magiging mas mabuting tao kayo dahil sa isa't isa. 

Pero hindi lang ang kailangan at gusto mo ang mahalaga, isipin mo rin ang kailangan niya. Ang tunay na nagmamahal hindi lang tanggap ng tanggap, handa din siyang magbigay. Kung hindi, hindi pa siya dapat mag-asawa. Sabi ng Bibliya 'mahalin ang asawa' kaya mag-isip ka. Tunay ang pag-ibig kung maligaya ka pero kung lagi kang nasasaktan, may problema. Tandaan mo 'ang pagpapala ni Jehova ay hindi niya dinaragdagan ng kirot'. Pero baka maisip mo 'di ba normal lang na mag-away lalo na sa simula'? Sa pelikula lang yan, parang aso't pusa kumbaga tapos kapag nagkagustuhan na ayos na ang lahat. Ang totoo, mabuting pagkakaibigan dapat ang pundasyon ng mga mag-asawa para maging maligaya sila kahit may di-pagkakaunawaan. Para maging maligaya ka sa pag-aasawa, dapat na maligaya ka rin habang single ka. Ang kaligayahan natin ay nagmumula sa paglilingkod sa iba. Tandaan, mag-ingat nang hindi mapahamak.

NOTE: This is the summary of the Sunday drama for the 2012 Regional Convention "Guard Your Heart".

Bicol Poem: Kasal o Sakal?

Kasal sa simbahan dakol kauragan, Magastos, mapagal harambugan sana man. Damulag ipinabakal isinangra electric fan, Sumpaan pagkamoot...